פעילות אחרונה במערכת

20:21 15/03 / טרייד חדש: 1501.8 10.46. באסטרטגיה: 73122 מרץ. על ידי jaale
20:09 15/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: april 1. על ידי oded62
20:04 15/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מרצ. על ידי oded62
12:02 15/03 / טרייד חדש: 1504 10.6. באסטרטגיה: 73122 מרץ. על ידי jaale
02:56 15/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: april 1. על ידי oded62
02:52 15/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מרצ. על ידי oded62
02:49 15/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מאי 1. על ידי oded62
17:56 13/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: 73122 מרץ. על ידי jaale
17:55 13/03 / טרייד חדש: 1503.8 11.39. באסטרטגיה: 58111 מרץ. על ידי jaale
16:24 13/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מאי 1. על ידי oded62
16:02 13/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: april 1. על ידי oded62
15:51 13/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מרצ. על ידי oded62
17:34 12/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מאי 1. על ידי oded62
17:32 12/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: april 1. על ידי oded62
17:28 12/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מרצ. על ידי oded62
17:25 12/03 / טרייד חדש: 1489 10.46. באסטרטגיה: 73122 מרץ. על ידי jaale
17:23 12/03 / טרייד חדש: 1488.7 10.35. באסטרטגיה: 58111 מרץ. על ידי jaale
17:22 12/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: תומר אפריל. על ידי oded62
16:07 12/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: תומר אפריל. על ידי oded62
15:14 12/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: תומר אפריל. על ידי oded62
15:02 12/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: תומר אפריל. על ידי oded62
17:26 11/03 / טרייד חדש: 1494 11. באסטרטגיה: 58111 מרץ. על ידי jaale
17:20 11/03 / טרייד חדש: 1494 11. באסטרטגיה: 73122 מרץ. על ידי jaale
16:47 11/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מאי 1. על ידי oded62
16:46 11/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: april 1. על ידי oded62
16:44 11/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מרצ. על ידי oded62
16:14 11/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מיכל. על ידי oded62
18:24 08/03 / טרייד חדש: 1482 12.4. באסטרטגיה: 58111 מרץ. על ידי jaale
18:22 08/03 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: מרצ. על ידי oded62
18:21 08/03 / טרייד חדש: 1482 12.4. באסטרטגיה: 73122 מרץ. על ידי jaale