פעילות אחרונה במערכת

10:16 20/11 / טרייד חדש: סגירת 1405.2. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
10:16 20/11 / טרייד חדש: סגירת 1405.2. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
10:15 20/11 / טרייד חדש: 1405.2. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
10:15 20/11 / טרייד חדש: 1405.2. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
09:36 20/11 / טרייד חדש: 1403.2. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
17:58 19/11 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: 1. על ידי oded62
17:56 19/11 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: one. על ידי oded62
15:53 19/11 / טרייד חדש: סגירת אסטרטגית 1440. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:50 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:50 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:50 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:49 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:49 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:49 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:47 19/11 / טרייד חדש: 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:47 19/11 / טרייד חדש: 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:47 19/11 / טרייד חדש: 1407.7. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:39 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1406.6. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
15:18 19/11 / טרייד חדש: 1406.6. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
10:37 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1411.25. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
10:23 19/11 / טרייד חדש: 1411.25. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
10:23 19/11 / טרייד חדש: סגירת 1411.25. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
10:22 19/11 / טרייד חדש: 1411.25. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
18:01 16/11 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: 1. על ידי oded62
17:59 16/11 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: one. על ידי oded62
16:47 16/11 / טרייד חדש: סגירת אסטרטגית 1440. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
16:47 16/11 / טרייד חדש: סגירת אסטרטגית 1440. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
16:46 16/11 / טרייד חדש: סגירת אסטרטגית 1440. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
16:45 16/11 / טרייד חדש: סגירת 1404.1. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0
16:43 16/11 / טרייד חדש: 1404.1. באסטרטגיה: 1440. על ידי ITZHAK0