פעילות אחרונה במערכת

20:52 18/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: new2. על ידי israeli_oracle
20:47 18/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: חדש ספ. על ידי israeli_oracle
11:09 18/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: september. על ידי israeli_oracle
22:23 16/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: 1111111111111111. על ידי israeli_oracle
22:19 16/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: OCTOBER. על ידי israeli_oracle
22:18 16/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: september. על ידי israeli_oracle
22:15 16/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוכף אוגוסט 1440. על ידי israeli_oracle
16:37 16/08 / טרייד חדש: פוטים לבדיקה פקיעה אוגוסט. באסטרטגיה: אוגוסט 17. על ידי קרלוס
16:29 16/08 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוגוסט 17. על ידי קרלוס
14:50 30/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: BH. על ידי ronenamos
16:34 28/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוגוסט ירידות. על ידי casio
17:31 27/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: ספטמבר 1400-1500. על ידי israeli_oracle
15:04 27/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: tomer. על ידי oded62
18:27 26/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: ספטמבר 1. על ידי oded62
18:25 26/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוגוסט 1. על ידי oded62
18:21 26/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: יולי 1. על ידי oded62
14:07 26/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: תנועה באוגוסט. על ידי asafhazout
20:00 25/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: יולי 1. על ידי oded62
19:57 25/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוגוסט 1. על ידי oded62
15:02 25/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: B16. על ידי ben1717
11:58 25/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: יולי ירידות. על ידי israeli_oracle
17:47 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: ספטמבר 1. על ידי oded62
17:44 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוגוסט 1. על ידי oded62
17:43 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: יולי ירידות. על ידי israeli_oracle
17:38 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: יולי 1. על ידי oded62
16:16 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוכף אוגוסט 1440. על ידי israeli_oracle
16:12 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: יולי ירידות. על ידי israeli_oracle
15:24 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: אוכף אוגוסט 1440. על ידי israeli_oracle
12:33 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: ספטמבר 1400-1500. על ידי israeli_oracle
11:22 24/07 / טרייד חדש: טרייד חדש. באסטרטגיה: call. על ידי israeli_oracle